TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy községükben a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály illetékes körzeti megbízottja lakossági fogadóórát tart az Önkormányzati Hivatalban!

A fogadóóra minden hónap utolsó hetének hétfői napján
09 óra 00 perctől – 10 óra 00 percig kerül megtartásra.

Körzeti megbízott: Kolompár Gábor Ernő r. törzsőrmester
Email: balassagyarmatrk@nograd.police.hu
Elérhetőség: +36/70-416-5092, +36/20-574-9507

Tisztelettel:

Jakubecz Róbert r. őrnagy
körzeti megbízotti alosztályvezető

Hirdetmény – IGAZGATÁSI SZÜNET

HIRDETMÉNY
IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal
2022. december 22. napjától 2023. január 08. napjáig
terjedő időszakban igazgatási szünetet tart,
ezen időszak alatt Patvarc Község Önkormányzatánál is szünetel az ügyfélfogadás.

Minden települést érintő ügyben Bernáth Kornélia polgármester az alábbi telefonszámon elérhető:
06-20-569-55-08

dr. Varga Andrea
jegyző


A hirdetmény ide kattintva tölthető le!

Hirdetmény

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény 21. §-a alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály hirdetményt tesz közzé a Patvarc külterület 048/19 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai vonatkozásában.

A hirdetmények ide kattintva érhetőek el:

Kakas József
Galvács Pálné
Csizmadia Istvánné

Hirdetmény

Tisztelt Erdőjáró!

A Kőbérc Vadásztársaság (2674 Iliny, Kossuth út 17.) erdőjárási korlátozást vezet be a haszonbérelt vadászterületére, mely érinti Iliny, Nógrádmarcal, Patvarc és Szügy külterületeit.
A korlátozás a 2009. évi XXXVII. az erdőről, az erdő védelméről, és az erdőgazdálkodásról szóló törvény 94. § (2) bekezdése alapján történik.

A vadgazdálkodási állományhasznosítási tervek teljesítése kapcsán felmerülő intenzív vadászati tevékenységgel járó balesetveszély elkerülése érdekében, erdőlátogatási korlátozást vezetünk be az alábbiak szerint:

2022. szeptember 1. — 2022. szeptember 30. között
KÉRJÜK A FENTI IDŐSZAKBAN
CSAK 09.00 ÉS 15.00 ÓRA KÖZÖTT
TARTÓZKODJANAK AZ ERDŐ TERÜLETÉN!

Megértését ezúton is köszönjük!

Kőbérc Vadásztársaság

Elérhetőség:
Pekár Henrietta vadőr — 201334-1720

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. július 13. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2022. július 14-15. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.

A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.

A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.

A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.

A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Hirdetmény

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság készíti az Ipoly völgye (HUDI10008) különleges madárvédelmi (Natura 2000) terület fenntartási tervét.

A tervezési terület fenntartási tervének egyeztetési anyaga megtekinthető a https://www.dunaipoly.hu/hu/helyek/vedett-teruletek/natura-2000-halozat/fenntartasi-tervek honlapon a „Készülő fenntartási tervek” címszó alatt.
Kérem, hogy a fenntartási tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2022. június 20-ig Igazgatóságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

A részletes tájékoztató ide kattintva tölthető le!