Látnivalók

Katolikus templom

Gyarmati utca 64. (Hrsz. 1)

Országos védettség alatt álló műemlék. Ritkán fordul elő egy település történetében, hogy temploma létrejöttének körülményeit, építésének évét pontosan ismernénk. A kivételek egyike ez alól községünk, hiszen a templom alapítására utaló dokumentumot sikerült megtalálnunk.

Szentiványi Anzelm a falu földbirtokosa, halála előtt egy évvel 1853. október 27-én készítette el végrendeletét, melynek első két pontja a templom-kápolna építésével foglalkozik. A végrendeletből kitűnik, hogy Szentiványi Anzelm olyan kápolna építéséről rendelkezett, amely a falu katolikus hívei részére egyházi szertartások végzésére, illetve látogatására is alkalmas legyen. A neogótikus templomot 1858-ban építették, s eredetileg kriptakápolnának szánták. Kriptájában a Szent-Ivány, Szügyi és Simonyi család tagjai vannak eltemetve. A kis kegyhely egyhajós, nem keletelt. Szentélye a nyolcszög három oldalával záródó, a hajó és a szentély sarkain, a bejárat két oldalán támpillérek helyezkednek el. A kapu pálcatagos kerettel készült, ablakai csúcsívesek. Főhomlokzatát neogótikus konzolokra helyezett huszártorony zárja le. A sekrestye a hajó déli falához csatlakozik. A hajó egy botszakaszból áll, mind a hajót, mind a szentélyt csillagboltozat fedi. Egyszerű fa karzatát két falpillér tartja. A templom alatt kripta található. A szentély külső falán emléktáblák vannak elhelyezve.

Ezt a római katolikus templomot – építtette keresztény buzgalommal – méltóságos Szent-Iványi Anzelm – csász. kir. kamarás úr özvegye – született Jezerniczei – Jezerniczky Katalin – Patvarcz helység földes asszonya által – 1858-ik évben.

A templom külső nyugati oldalán elhelyezett emléktáblán ez a felirat olvasható

Evangélikus imaház

Gyarmati utca 30. (Hrsz. 26)

A szügyi evangélikus lelkészség hivatalában található 1928-ban készült canonica visitátió (egyházlátogatási jegyzőkönyv) egy mondattal utal a patvarci imaház történetére:

A templom kb. száz éve épült vályogból kő alappal.

A 9 méter hosszú, 7 méter széles, 4,5 méter magasságú imaházban található egy falba épített oltárkép, melyen az utolsó vacsora látható, előtte egy egyszerű oltár, rajta négy darab ezüstből való, egyenként 1/2 kg súlyú gyertyatartó. A szószék fából készült 1,5 méter magasságban.

Az 1980-as évek elején merült fel másodszor az új templom építésének gondolata. Az új imaház építését a megyei tanács és az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság is engedélyezte. Az imaház 1984-ben épült meg.


Harangláb

Gyarmati utca (Hrsz. 129)

Helyi védettség alatt álló épület.

A falu központjában áll a két felekezet által fenntartott harangláb. Az egyszerű, négyszögletes, kőből és téglából készült épület szegmentíves falnyílásában egyeneszáródású bejárat van. Fent mind a négy oldalon egy-egy szegmentíves ablak. Sátortetős, cseréppel fedve.

Építési idejét pontosan nem tudjuk, valószínűleg a 18. század második felében épült.


Tájház

Gyarmati utca 48. (Hrsz. 43)

Az önkormányzat az 1990-es években vásárolt meg egy parasztházat, amely 2007-ben pályázati támogatásból tájházként került felújításra.

A tájház első szobájában került kialakításra a könyvtári és egyben teleházi szolgáltatás.
Az épület ad otthont a hagyományőrző csoportunknak, illetve az udvarában kerülnek megrendezésre a település egyes rendezvényei.


Mailáth-kastély

Országos védettség alatt álló műemlék.
Gyarmati út 86. (Hrsz. 69.)

A kastély eredetileg a Szent-Ivány család számára épült klasszicista stílusban 1830 táján, majd 1880 körül a Mailáth család vásárolta meg. A kastélyt még a korábbi, de az új tulajdonos is átalakíttatta, mai romantikus jellege a XIX. század második felében alakult ki.

Földszintes, eredetileg téglalap alakú, kettős manzárdtetővel fedett, alápincézett épület. Udvari homlokzatán kosáríves kapubejáró található. Az épület nyugati oldalfalához a későbbi korokban keskenyebb szárnyat építettek. A helyiségek teknőboltozatosak, melyek dongaboltozattal fedett középfolyosóról nyílnak.


Szent-Iványi emlékmű

pincesor felett (domboldalon)

Magas talapzaton álló obeliszk emlékmű.

Állíttatta Jezerniczky Katalin 1858-ban benső szeretetből férjének Szent-Iványi Anzelmnek, a település első földesurának.