Gépjárműadó

Tisztelt Patvarci Adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) látja el.
Ez év februárjában a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő gépjárműadóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet pedig 2021. szeptember 15-éig kell majd megfizetni.
A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása) továbbra is Patvart Község Önkormányzati Adóhatósága jár el.

Dr. Varga Andrea
jegyző