A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése – TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00082

A projekt címe: A Patvarci Községháza energetikai korszerűsítése

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-NG1-2016-00082

A projekt kedvezményezettje: Patvarc Község Önkormányzata.

A szerződött támogatás összege: 28 023 109 Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2019.12.31.


A projekt egy épület energetikai felújítását tartalmazza. Az épület Patvarc község belterületén, a faluközpontban található. Az épületben található az önkormányzati hivatal, illetve a Patvarci Hársfavirág Tagóvoda tornaterme. Az épület önálló energetikai rendszerrel bír. A hivatal energetikai korszerűsítésére nem került sor az elmúlt időszakokban, így energetikai besorolása JJ volt.

A korszerűsítés keretében a Patvarc Községháza épület komplex fejlesztése (külső határoló szerkezetek korszerűsítése, fűtés korszerűsítése, napelemek telepítése) került megvalósításra az energetikai tanúsítványban meghatározott műszaki tartalom mellett.

Az önkormányzati intézmények jellemző problémája az anyagi források hiánya miatt a szükséges fejlesztések, korszerűsítések elmaradása, mely az épületek elöregedésével az elmúlt 30 évben egyre nagyobb problémát jelen a fenntartónak, üzemeltetőnek. Különösen jellemző ez az energetikai célú beruházásokra, így ezen intézmények működtetése egyre gazdaságtalanabbá vált. Ennek köszönhető, hogy az önkormányzat kifejezett szándéka volt, hogy a lehető legtöbb energetikai célú fejlesztést hajtson végre intézményeire vonatkozóan. Jelen projekt keretében összhangban a felhívás céljaival a községháza hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése valósult meg.

A projekt közvetlen célja a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a megújuló energia részarányának növelése az önkormányzati közintézmények energiafelhasználásában, illetve az önkormányzat működési költségeinek csökkentése. Közvetett cél az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értéknövelő felújítása, akadálymentesítése.

A projekt eredményeként az érintett intézmény esetében hatékonyabb energiahasználás, racionálisabb energiagazdálkodás jött létre, mely a környezetre gyakorolt pozitív hatás mellett költségmegtakarítást is jelent Patvarc Község Önkormányzata számára. Emellett a fejlesztés révén az akadálymentesítés is megvalósult.


Sajtóközlemény

Képzési anyag