A PATVARCI HÁRSFAVIRÁG TAGÓVODA TORNATERMÉNEK FELÚJÍTÁSA

A projekt címe: A patvarci Hársfavirág Tagóvoda tornatermének felújítása

A projekt azonosító száma: 405794

A projekt kedvezményezettje: Patvarc Község Önkormányzata

A szerződött támogatás összege: 15.328.900.- Ft

A támogatás mértéke: 85 %

A projekt befejezési dátuma: 2019.12.31.


A Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében valósult meg a tornaterem felújítása.

A pályázatban érintett sportlétesítmény a község óvodájának tornaterme, mely a Községháza épületében kapott helyet. A helyiségek leromlott állapota és nem megfelelő kialakítása következtében szükséges volt a felújítás és átalakítás, mely után egy modern tornatermet vehettek birtokba a használó gyermekek. A 74 m2 területű terem teljes belső felújítására sor került (vizesblokk és öltöző kialakítása, nyílászárók helyének kialakítása, falfestés). A helyiségekbe új fűtésrendszer kiépítésével új radiátorok kerültek felhelyezésre, valamint a megépített vizesblokkok is új csővezeték kiépítésével valósultak meg. A kialakítás során fontos szempont volt a kisgyermekek méreteihez való igazodás. A helyiség aljzatbetonozását, TN-, és hőszigetelését követően lett a PVC burkolat lefektetve. A teljes elektromos hálózat felújítása megtörtént.

A tornatermet alapvetően az óvodás gyermeket használják a testnevelés foglalkozáson és a tömegsport rendezvényeken, edzéseken. A felújítással a tornaterem azonban lehetőséget ad arra, hogy a délutáni, hétvégi időszakban szabadidősport keretében a község lakossága is használja a tornatermet, így a kihasználtsága folyamatossá válhat. Emellett a tornatermet igénybe vehetik a környékbeli települések (pl. Nógrádmarcal, Őrhalom, Iliny) óvodásai, fiatal sportolói is.